Skåne

Publikation

Med utsikt över Hanöbukten

Rapport 2021:95. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatslämningar i Ramlösa

Rapport 2021:119. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Broby 14:15

Rapport 2021:8. Arkeologisk utredning steg 2, 2020, Skåne. Krister Kàm Tayanin

Publikation

En medeltida kvarnlämning

Rapport 2021:135. Arkeologisk undersökning, Skåne. Hanna Menander och Julius Lundin

Publikation

Brohuset 1:1

Rapport 2021:79. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Julius Lundin

Publikation

Boplatslämningar från brons- och järnålder

Rapport 2021:148. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Europaväg 22

Rapport 2021:121. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Nathalie Hyll m. fl

Publikation

Lägerliv och död

Rapport 2020:34. Arkeologisk undersökning 2018, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Mellanneolitisk palissadanläggning

Rapport 2021:94 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Väg E65 Börringe–Lemmeströ

Rapport 2021:11 Arkeologisk utredning 2020, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Alf Ericsson och Annika Knarrström

Publikation

Schakt längs med väg 100

Rapport 2021:65 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson