stadsarkeologi

Blogginlägg 2017.08.09

Vad är jällning, såt och drag?

Genom att vara både timmerman och byggnadsforskare kan Mattias Hallgren bidra till mycket ny kunskap om timmerbyggnaderna i Linköping från...

Blogginlägg 2017.08.02

Vad är en gåt?

Bild ovan: Mattias Hallgren, timmerman och byggnadsforskare, diskuterar timringsteknik med Jessica Åkeson, byggnadsantikvarie Gamla Linköping Att dokumentera gamla trähus ger...

Publikation

Helsingborg Gamla Staden 8:1

Rapport 2016:84. Arkeologisk undersökning samt översiktlig arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Kvarteret Jäntan 2 och 3

Rapport 2016:85. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Publikation

Valnötsträdet 8 – Kalmar gamla stad

Rapport 2017:2. Stefan Larsson & Magnus Stibéus m fl. Arkeologiska förundersökningar 2014–2016, Småland

Uppdrag

Enescopinge – den medeltida staden

Vilka levde i Enköping för 800 år sedan? Medeltida kvarteret Traktören med rester av hus, byggnader och gator grävdes ut 2017–2018.

Publikation

Nålmakaren 10 - spår av en stadsgård i Varberg

Rapport 2006:112. En förundersökning av ett forntida gårdskomplex i Varberg.

Blogginlägg 2017.06.27

Byggdes huset av Catharina Lindman?

Vår undersökning av huset i Gamla Linköping har visat att den äldsta delen består av en mindre byggnad i två...

Blogginlägg 2017.06.22

Från hovslagaregård till B&B

Foto ovan: Fröken Löfgrens gård monterades ner på 1950-talet och återuppfördes i kulturreservatet Gamla Linköping 1979. Nu byggs det om...

Tjänst

Kulturmiljöer

Olika kulturmiljöer kräver olika insatser. Vår kulturhistoriska kompetens spänner över ett brett område och vi kan bistå med både kunskap,...

Blogginlägg 2017.06.21

En stad reser sig ur förfallet

På 1790-talet fick den unge handelsbokhållaren Johan Peter Frisk en idé.

Tjänst

Stadsarkeologi

I många städer finns fornlämningar som vittnar om tidigare generationers liv på platsen. Forntida sophögar eller andra kulturlager som ibland...