2023

Rapport 2023:105
Arkeologisk schaktningsövervakning
Gävleborgs län, Hälsingland, Söderhamns kommun, Söderhamn Öster 2:10 och Makrillen 3 L1950:3802 (Söderhamn 26:1)
Tomas Westberg