Hälsingland

Publikation

Kullerstensgata i Makrillen 3

Arkeologisk schaktningsövervakning, Hälsingland Tomas Westberg

Publikation

Skärgårdsstaden Söderhamn

Rapport 2021:131 Arkeologisk undersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg

Publikation

Vid strandbrinken i Söderhamn

Rapport 2020:152. Arkeologisk förundersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg med bidrag av Anna Plikk

Publikation

E4 Kongsberget-Gnarp

Rapport 2020:4. Arkeologisk utredning, kompletteringsinventering, Hälsingland. Niclas Björck

Publikation

E4 Kongsberget-Gnarp

Rapport 2020:102. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Hälsingland. Niclas Björck och Magnus Lindberg

Publikation

Fragment av det tidigmoderna Söderhamn

Rapport 2020:22. Arkeologisk förundersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg