2021

Rapport 2021:131
Arkeologisk undersökning
Gävleborgs län, Hälsingland, Söderhamns kommun, kvarteret Simpan 2, L1950:3802 (Söderhamn 26:1)
Mathias Bäck och Tomas Westberg

En arkeologisk undersökning på en tomt i Söderhamns östra utkant har visat att här fanns bebyggelse redan från 1620-talet. Staden fick sina privilegier 1620. Miljön är inte påtagligt urban i det äldsta skedet, utan har närmast karaktären av traditionell skärgårdsbebyggelse som illustrerar fiskarbefolkningens bosättningar. Fyndmaterialet och makrofossilanalysen visar däremot att hushållen levt ett urbant liv. Inte minst en relativt stor mängd utländsk keramik och glas från Nederländerna och Tyskland, påvisar att man haft ett långväga kontaktnät.