2024

Arkeologisk förundersökning
Gävleborgs län, Hälsingland, Söderhamns kommun, fastighet Faxeholmen 2:2, fornlämning L1950:3449
Annika Nordström