2020

Rapport 2020:152
Arkeologisk förundersökning
Gävleborgs län, Hälsingland, Söderhamns kommun och socken, kvarteret Storbommarna, fastighet Öster 2:10 och Broberg 3:1, lämningsnr L1950:3802
Mathias Bäck och Tomas Westberg med bidrag av Anna Plikk