2023

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Linköpings stad, Ekollonet 1, Elddonet 13 samt Hospitalsgränd, fornlämning L2011:4081
Annika Konsmar