2023

Nya Lödöse Rapport
Stadsgård 18, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 36, 37, gata A, C, G, L, torget och vretar
Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847
Mattias Öbrink (red.)

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersökningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.
Den här rapporten innehåller resultaten av arkeologiska undersökningar som genomfördes år 2013, 2014, 2016 och 2017. Den yta som beskrivs här låg i den norra delen av staden, öster om den nord-sydliga huvudgatan samt väster och norr om kyrkogården.

Rapporten omfattar nio stadsgårdar och de gator som omgav dem.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHMM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum