Under 2020 undersöker vi två tomter i kvarteret Rosendal på Södermalm i Stockholm, den ena var på 1670-talet en fruktträdgård som tillhörde kyrkoherden i Tyska kyrkan. På den andra tomten fanns en malmgård, där Humbert Hansson från Danzig hade sina byggnader och trädgårdsodlingar.

Vid utgrävningen hoppas vi hitta spår av byggnader, trädgårdsodlingar, ett ölbryggeri och mycket annat från 1600-talet och framåt i tid.