Titta in på den arkeologiska undersökningen, i kvarteret Rosendal på Södermalm i Stockholm som avslutades i höstas.

Tomten har använts för trädgårdsodling från slutet av 1500-talet fram till 1700-talets början. Trädgårdarna var indelade med gångvägar och odlingskvarter och här har odlats både grönsaker, medicinalväxter och även prydnadsväxter. I början av 1700-talet köpte bryggarfamiljen Siverts tomten, byggde hus mot Timmermansgatan och anlade en tobaksodling. På 1800-talet garvades hudar på tomten och en snickerifabrik hade sin verksamhet här.