Utgrävningsplatsen innan vi började gräva. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Nu är grävningen på Södermalm igång. I kvarteret har det tidigare funnits flera stora trädgårdsanläggningar och från andra undersökningar har vi sett exempel på att den äldre fröbanken börjar gro när jordmassorna grävs om. Det har gått ett år sedan förundersökningen och hela området var igenvuxet när vi kom till platsen. Därför gjordes en botanisk inventering av växtligheten innan grävstarten.

I kvarteret Rosendal fanns från slutet av 1600-talet den daurerska malmgården med palatsliknande byggnader, barockträdgård och nyttoträdgård. Egendomen bredde ut sig i nästan hela kvarteret. Här bodde Catarina Daurer i 40 år under 1700-talets första hälft.  När kartan ritades planerades för att stycka av ett parti i mitten, markerarat med röd streckad, och anlägga ett torg. Från början hette det Adolf Fredriks torg, som motsvarar nuvarande Mariatorget.

Daurerska malmgården år 1733. Vår utgrävning är markerad med en röd rektangel. Karta: Stockholms stadsarkiv.

Den botaniska inventeringen har gett flera intressanta resultat. Bland växterna fanns ett stort antal vildväxande arter, exempelvis nattskatta och fiskmålla. Mållan har fått sitt namn på grund av att fröerna användes som fiskmat i dammar.

Frön från fiskmålla användes förr som fiskmat. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

I materialet finns även odlade växter som har väckts till liv. Den kanske mest iögonfallande är spikklubban men också flera bestånd av rödmalva. Båda har tidigare använts som medicinalväxter. Det fanns även ätliga växter som lungrot, tomat och hallon.

Spikklubban är mycket giftig men användes förr som medicinalväxt. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Rödrandig malva efter ett regnväder. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.
Tomatplantan står kvar på utgrävningen, så att vi kan ta fröer till våra odlingar nästa år. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Det är givetvis svårt att datera dessa växter. Men nästa vecka kommer vår arkeobotaniker Jens Heimdahl och börjar gå igenom våra jordprover från daterade kulturlager. Det ser vi fram emot!