I kvarteret Rosendal har vi nu tagits oss ner till 1700-talet. Ut mot Timmermansgatan finns en vackert lagd stenläggning från slutet av århundradet. Byggnaderna på tomten har säkerligen legat ut mot gatan. Men eftersom gatorna på Söder har breddats under 1800-talet så ligger husgrunderna under dagens gata.

Vackert lagd gårdsplan från slutet av 1700-talet. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Längre in på tomten har vi undersökt odlingslager med fint grusbelagda trädgårdsgångar, utlagda i ett rätvinkligt system. Odlingslagren innehåller ofta stora mängder hushållsavfall, som har använts för att gödsla odlingarna. Genom föremålen i lagren kan vi datera trädgårdsodlingarna.

Skärvor av planteringskrukor, fajansfat, kritpipsskaft och djurben från odlingslagret. Foto: Karin Lindeblad

I veckan har vår arkeobotaniker Jens Heimdahl varit med oss i fält och påbörjat sitt arbete med att analysera prover från jorden. I odlingen från 1700 – talet har han hittat tobaksfrö. Just tobaken var en vanlig gröda i städerna under 1700-talet, när staten bestämde att Sverige skulle vara självförsörjande på tobak. Liksom i flera andra svenska städer fanns det i Stockholm stora tobaksplantager. Även borgarna hade mindre odlingar på sina tomter. Det var kvinnorna och barnen som skötte odlingarna, som gav hushållet en extra inkomst.

Virginiatobak (Nicotiana tabacum). Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.