Nu syns den ursprungliga slänten och resterna efter den äldre trädgården på Johanneberg. Gångar och odlingsytor ligger under tjocka lager jord.

Skillnaden mellan den odlade matjorden och de sandade gångarna syns som färgskiftningar i marken. När vi rensar fram den gamla markytan så märker vi också hur olika hårt packade ytorna är. De sandiga gångarna består av gul lättkrattad sand. Runt den humusbruna matjorden kommer en kant med lera som avgränsar matjorden från de sandade gångarna. Inom de mörkare fälten av gammal matjord syns smalare gångar med ljus sand som sannolikt varit trampgångar mitt i. Rabatterna var så pass stora att man inte kunde nå att sträcka sig till mitten för ogräsrensning.

Det är lätt att se skillnad på de sandade trädgårdsgångarna och de gamla odlingsbäddarna.

Någon gång mellan 1800 och 1828 genomförs sprängningar av den övre bergknallen och en trädgård anläggs med fyrkantiga kvarter och gångar emellan.

Kartan visar Johannebergs landeri år 1828. Innehavare är handelsmannen Levin Jacobsson och hans hustru Fredrika.

Söder om den anlagda trädgården med sina gröna kvadratiska fält (nr. 2+3)  finns en kålgård (nr. 4), resten är betesmark och slåtteräng (nr. 5). Ladugården uppe i nordvästra hörnet har nu tillkommit och en trelängad anläggning med bostadshus och stall. Den östra längan kommer senare att byggas om och kortas av några meter.