Trädgårdsarkeologi

Blogginlägg 2023.06.27

Peppar – det medeltida kökets guld

I Sverige blev peppar tidigt en klassmarkör för den yttersta eliten, men redan då hade den gamla anor i de europeiska köken.

Blogginlägg 2023.05.02

Portlak – grönsakshistoriens doldis

Portlaken är något av en glömd grönsak och mycket lite har skrivits om dess historia. I Sverige verkar den främst ha tillhört städernas matkultur.

Blogginlägg 2023.04.25

Slånbär – omtyckt, men till vad?

Slånbärskärnor är ganska vanliga i lämningar från både järnålder och senare tid, men det är ännu oklart hur man i äldre tid använde slånbär till mat och dryck.

Blogginlägg 2023.04.18

Hirs – nödmat eller lyxvara?

Hirs odlades på magra marker och förknippades med fattigmanskost, men i svenska medeltida städer hittas den ofta tillsammans med lyxvaror. Hur kommer det sig?

Blogginlägg 2023.03.28

Lavendeln från klosterköket i Skänninge

I populärkulturen har lavendeln ofta förknippats med romersk kultur. Men dess ursprung har visat sig vara ett helt annat.

Blogginlägg 2023.03.20

Hovleverantör av frukt och grönt

Kungsträdgården är den äldsta trädgårdsanläggningen i Stockholm som fortfarande är i bruk. Redan på 1400-talet odlades det köksväxter här och på 1500-talet blev den kunglig hovleverantör av frukt och grönt.

Blogginlägg 2023.03.14

Den gröna staden

Stadsodling är ingen ny företeelse – de äldre städerna var betydligt grönare än dagens stadsmiljöer. Odling var en viktig del i vardagslivet, både under medeltid och tidigmodern tid, visar ny forskning.

Trädgårdsarkeologi 2023.02.06

Ny artikel om Axmar bruks trädgårdar

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Lustgården sammanfattas våra undersökningar i engelska parken och de andra historiska trädgårdarna i kulturreservatet Axmar bruk i Gästrikland.

Uppdrag

Hemma hos Rudbeck och Linné

Delar av Sveriges första botaniska trädgård och byggnader där Olof Rudbeck den yngre och Carl von Linné levde och verkade, undersöks arkeologiskt i höst.

Trädgårdsarkeologi 2021.05.23

Frisens park på Djurgården

Parken har fått sitt namn efter köpmannen C M Fris, som köpte Bergsjölund på 1790-talet. Här anlades en engelsk park med planteringar, promenader och alléer, som ansågs vara en av de vackraste på Djurgården.

Blogginlägg 2020.10.04

Välbevarad 1600-talsträdgård i kvarteret Rosendal

Under en sentida husgrund har vi undersökt ett parti av en trädgårdsanläggning med grusgångar, odlingskvarter och ett mycket intressant växtmaterial.

PM 2019:4

Trädgårdsarkeologi i Rosendals slottspark

PM Arkeologerna 2019:4. Arkeologisk utredning, Uppland. Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl