Sedan 2016 har vi genomfört trädgårdsarkeologiska undersökningar i kulturreservatet Axmar bruk i Gästrikland. Nu finns en artikel i tidskriften Lustgården, som sammanfattar resultaten och de påbörjade restaureringarna av de historiska trädgårdsanläggningarna.

Foto från år 1877 med den då nyanlagda engelska parken och den nya huvudbyggnaden ”Slottet”. Arkiv: Jernkontoret.

Axmar bruk vid Hamrångekusten är Gästriklands enda kulturreservat. Järnbruket anlades på 1670-talet och lades ner i början på 1900-talet. Vid bruket har det funnits stora nyttoträdgårdar med fruktträd, bärbuskar och köksväxter. Vid 1800-talets mitt anlade familjen von Schinkel en engelsk park med vindlande gångvägar, lusthus, utsiktstorn och vattenfall. I parken planterades lärkträd, lindar, almar schersminer och mycket annat.

Inga Blennå, Länsstyrelsen Gävleborg, undersöker ett parti av en grusbelagd gångväg i engelska parken. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Sedan 2016 har vi genomfört trädgårdsarkeologiska undersökningar, som bekostas av Länsstyrelsen Gävleborg, i de mer eller mindre igenvuxna trädgårdsanläggningarna. De gruslagda gångvägarna och odlingsbäddarna har lokaliserats och undersökts och en restaurering av växthusträdgården och den engelska parken påbörjats. Gångvägarnas sträckningar klipps med gräsklippare, så att besökare återigen kan vandra genom den engelska parken och växthusträdgården så som det ursprungligen var tänkt. I växthusträdgården har också nya äppelträd planterats i hörnen på de tidigare odlingsbäddarna, vilket gör att nyttoträdgårdens form och innehåll kan upplevas igen.

Undersökning i växthusträdgården år 2020. Bakom arkeologen Inga Blennå finns flera rader med vinbärsbuskar och i bakgrunden skymtar engelska parken med sitt lusthus. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Lustgården 2022, som ges ut av föreningen för dendrologi och parkvård, berättar Inga Blennå och Karin Lindeblad om trädgårdarnas historia, de arkeologiska undersökningarna och om det påbörjade restaureringsarbetena.

Hela artikeln hittar du här: Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park

Trevlig läsning!