2022

Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun, Ulricehamns socken, fastighet Sanatorieskogen 1:3
Gisela Ängeby och Pär Connelid

Inför detaljplaneringen av Sanatorieskogen 1:3 sydost om Ulricehamns stadsbebyggelse genomfördes en arkeologisk utredning i två steg. Utredningen inleddes med fältinventeringar och historisk geografisk analys av planområdet. Inom ramen för utredningens andra steg undersöktes en terrasskant. Kolluviet sammanföll med slåttermark markerad på en karta från 1640-tal, varför odlingen misstänktes kunna ha en äldre historik än den äldsta kartan. 14C-dateringar gav nedslag i sent 1600-tal och fram i tidigt 1900-tal. Sökschaktgrävningar inom utvalda områden resulterade för övrigt i blott en sotfläck.