Västergötland

Publikation

Inför detaljplaner, Gamlestads torg etapp 2 (…)

Rapport 2018:1. En medeltida vallgrav och många spännande fynd dök upp vid en av västsveriges största stadsgrävningar någonsin. Nu är första rapporten här!

Publikation

Spår av de gamla hamnarna

Rapport 2017:156. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Elisabet Schager m. fl.

Publikation

Nyfunna lämningar

Rapport 2017:146. Arkeologisk utredning, steg 1. Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Utredning i Forsåker

Rapport 2017:143. Arkeologisk utredning, steg 2. Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Åttatusen år gamla bosättningslämningar

Rapport 2015:83. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Antikvarisk kontroll Garnisonskyrkogården

Rapport 2015:91. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Garnisonskyrkogården Göteborg 436

Rapport 2015:90. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Petra Nordin

Publikation

Spårvägsutbyggnad på Skeppsbron i Göteborg

Rapport 2015:36. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll, Västergötland. Viktor Svedberg

Publikation

Gamlestadsvägen

Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning i Gamlestaden 2013. Bengt Westergaard

Publikation

E20 Bälinge-Vårgårda

Rapport 2015:35. Arkeologisk utredning, steg 2, Västergötland. Gundela Lindman och Jörgen Streiffert

Publikation

Vist och Ubbarp

Rapport 2015:4. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gisela Ängeby

Publikation

Forsåkersområdet i Mölndal

Rapport 2015:21. Arkeologisk utredning, Östergötland. Johannes Nieminen m. fl.