2021

Nya Lödöse Rapport 2021:1
Västergötland, Göteborg, Gamlestaden 740 :51 m.fl ., L1969:847 Dnr 511-00285-2015 och 512-2016-00076
Anders Kjellin & Mattias Öbrink

Mellan 2013 och 2018 genomfördes ett fl ertal arkeologiska undersökningar av Nya Lödöse. Orsaken till dessa var den pågående stadsutvecklingen i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Under 2015 och 2016 utfördes mindre undersökningar i stadens sydvästra del, söder om Säveån. Här framkom timmerkistor som hade anlagts på en strandäng utmed Säveån. Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna ( SHM ), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.