2020

Rapport 2020:115. Arkeologisk utredning steg 1 och 2. Västra Götalands län, Västergötland, Marks och Borås kommun, Fritsla, Kinnarumma och Torpa socken, flera fastigheter, L2020:3813, L2020:5900–5902
Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

I juni och augusti 2020 genomfördes en arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 längs väg 41 mellan Fritsla och Kråkered i Marks och Borås kommuner. Utredningen resulterade i tre nypåträffade lämningar; en fossil åker (L2020:5902), ett område med röjningsrösen (L2020:5901) och en lägenhetsbebyggelse (L2020:5900). Därtill justerades utbredningen för ytterligare en fossil åker (L2020:3813) som registrerades vid en arkeologisk utredning 2019.
Lägenhetsbebyggelsen har kunnat härledas till 1800-talets början och utgör en fornlämning. I samband med utredningen steg 2 avgränsades fornlämningen inför en eventuell exploatering.