2020

Rapport 2020:23
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Lundby socken, Arendal 764:403, Lundby 5:1 och 5: 2
Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Sensommaren 2017 undersöktes Lundby 5:1, ett monumentalt röse, och 5:2, en mindre skadad stensättning. Fornlämningarna låg på toppen av ett berg med vid utsikt över Göta Älvs mynning och öppet hav. Röset dolde en yttre kantkedja påbyggd med kallmur som omslöt en avlång kallmurad konstruktion, ett ”rum” i rösets centrum. Innanför ”rummets” väggar fanns en stenpackning uppblandad med bålrester efter en kvinnas kremering. Bland bålresterna fanns sädesoffer. En äldsta 14C-datering på bränt ben gav yngre bronsålder, flera dateringar på kol och skalkorn hamnade i förromersk järnålder. Under romersk järnålder utfördes en sekundärbegravning, för övrigt rösets enda säkerställda gravgömma. ”Rummet” kan ursprungligen ha varit ett långröse från äldre bronsålder som återaktiverats och byggts om i yngsta bronsålder/förromersk järnålder. Röset beskrevs före undersökningen som ett typiskt bronsåldersröse, beläget utmed bronsålderssundet som i forntiden delade Hisingen i två delar. Det skulle dock visa sig att rösets monumentala utseende skapats först i sen förromersk järnålder.