2021

Rapport 2021:160
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Trollhättans kommun, Trollhättans stad, fastighet Chauffören 1, Stallbacka 4:10 och Hjulkvarn 3:1, fornlämning L2020:11608, L1964:8411 och L1964:8412
Pia Claesson & Pär Connelid