Trollhättan

Uppdrag

Spår av gravar och odlingsrösen i Trollhättan

En eller flera gravar och fossil åkermark. Det är arkeologiska lämningar som förundersöks vid Stallbacka i Trollhättan.

Publikation

Myrtuvan, en övergiven gårdstomt

Rapport 2020:110. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Christina Rosén