Rapport 2020:110. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Trollhättans kommun, Trollhättans socken, Sylte 4:1, L1964:8423 (Trollhättan 73:1)
Christina Rosén

I april 2020 genomförde Arkeologerna, SHM, en arkeologisk förundersökning på den gamla tomten till gården Myrtuvan i södra utkanten av Trollhättan. Gårdens byggnader var i stort sett helt försvunna, men vi kunde dokumentera en hägnad och några få spår efter byggnaderna. Några egentliga kulturlager fanns inte bevarade, men lite keramik och djurben låg i matjorden i svackorna på berget. Inom ett mindre område fanns tecken på odling i form av ett tjockt matjordslager med spår av odlingsbäddar.