2021

Rapport 2021:117
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Masthugget 33:1, 33:2, 712:24 samt 712:43, L1960:2928 (Göteborg 342)

NCC Development AB planerar att i Masthugget bygga kontorshus som utgör del av detaljplan för Järnvågsgatan etapp 1 inom fornlämning L1960:2928 (Göteborg 342). Arkeologerna, Statens historiska museer har därför utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning under perioden november 2019 till maj 2020. Vid undersökningen framkom rester av lämningar från äldre kaj- och pirkonstruktioner.