2022

Rapport 2022:9
Arkeologisk utredning, steg 1
Västra Götalands län, Västergötland, Lerums kommun, Lerums socken, fastighet Gamlebo 270 m.fl .
Christina Rosén

I november år 2021 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning, steg 1 i Lerum, Västergötland. Anledningen var Trafikverkets planer på att förbättra väg 523 förbi Kollsjön. Två nya möjliga fornlämningar registrerades; en kvarnlämning och ett boplatsläge vid ett klippöverhäng. I området finns också lämningarna efter torpet Kärralund.