2020

Rapport 2020:112
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg kommun och stad, Heden 705:14, L1960:6020
Caroline Ahlström Arcini, Anders Altner, Carina Bramstång Plura och Petra Nordin

Under några veckor i november och december 2018 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning inom Garnisonskyrkogården, fornlämning L1960:6020/Göteborg 436. Vid förundersökningen kunde kyrkogården avgränsas söderut. Delar av kyrkogårdsmuren och en grav observerades i ett av schakten.