2021

Rapport 2021:20
Arkeologisk utredning 2020
Västra Götalands län, Västergötland, Trollhättans kommun, Trollhättans socken, Chauffören 1:1 m.fl., L1964:8411 och L1964:8412
Christina Rosén och Pär Connelid

I november 2020 gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer och Kula AB en arkeologisk utredning i ett område i norra delen av Trollhättan. Vi konstaterade att den möjliga fornlämningen L1964:8412 innehåller både fossil åker och förhistoriska gravar och ska klassas som fornlämning. Tre stensättningar registrerades, och det finns med stor sannolikhet flera sådana inom området med fossil åker.