2024

Arkeologiska förundersökningar
Västra Götalands län, Bohuslän och Västergötland, Göteborgs kommun, Björlanda och Tuve socken, fastighet Tuve 93:2 med fl era, fornlämning L1967:7798 med flera
Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Inför Volvo Lastvagnars planer på testbanor i Tuve på Hisingen har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte. Uppdraget berörde 14 fornlämningar; förhistoriska boplatser, gravar (stensättningar), lägenhetsbebyggelser (bytomter) och en offerplats (kultberg). Schaktgrävningarna visar att kultbergets fornlämningsområde kan utvidgas, likaså utvidgas en boplats medan en boplats i förhållande till den tidigare avgränsningen kan minskas. Klassificeringen av två boplatser ändras till ”Ingen antikvarisk bedömning”. Fornlämningsstatus och utbredning för övriga objekt kvarstår som oförändrade.