Historiska gruv- och industrimiljöer vittnar om människans ambitioner att använda sig av naturresurser. Omfattande investeringar skapade särpräglade miljöer. Genom tvärvetenskapliga studier av gruvor och industrilämningar får vi kunskap om livet i och kring dessa miljöer, om äldre tiders processer och om arbete och boende för människorna som verkade nere i gruvorna.

Metallproduktion har länge varit en av Sveriges viktigaste näringar. Den består av en lång processkedja och omfattar allt ifrån brytning av malm och framställning av metall till produktion av föremål. Det finns många bevis för att brytning av bergmalm och produktion av metaller varit storskalig i Sverige redan under tidig medeltid.

Det vi ser ovan jord – skrotstensvarp, slaggvarp, hyttlämningar och andra industriella anläggningar – utgör de yngsta lämningarna. Under dessa och i gruvorna, döljer sig spår av äldre verksamheter. Här finns kunskap att hämta som är av stor vikt för vår förståelse av äldre tiders industriprocesser och livsvillkor.