Våtmarker, kyrkogårdar, stadsmiljöer, historiska slagfält. De fornlämningar som finns runt omkring oss skiljer sig åt när det gäller karaktär, tidsperiod och hur kunskapsbilden ser ut. De har tillkommit i en rad olika sammanhang och miljöer men gemensamt är att de är spår efter forntida människors liv och vardag.
Genom våra tematiska specialområden sätts fornlämningen i fokus. Vårt arbete präglas av ämnesexpertis, teoretisk medvetenhet och tvärvetenskapliga metoder, liksom specialinriktade frågeställningar och arbetsmetoder. Vi strävar efter ökad förståelse och kunskap om det förflutna.