Historien är fylld av krig och konflikter där slagfälten utgjort blodiga spelfält. Runt om i landet finns mängder av platser där strider ägt rum och där människor mist sina liv. Genom slagfältsarkeologin kan vi studera dessa platser. Resultaten vittnar ofta om gastkramande och dramatiska händelser.

Krig och konflikter har inte bara påverkat samhällsutvecklingen utan även den enskilda individen. På några få timmar avgjorde fältslagen den enskilda människans nationella, ekonomiska, religiösa och språkliga tillhörighet, för att inte tala om familjens tragedier.

Det är ett känt faktum att vinnaren skriver historien. De skriftliga källornas berättelser om historiska krigshandlingar är därför ofta partiska. Slagfältsarkeologin utgår från studier av kartor och terräng, systematisk metalldetektering och GIS-bearbetning och låter istället det arkeologiska källmaterialet tala.

Slagfältsfynden kan bestå av vapen och rustningsdetaljer men också av personliga ägodelar. Analysen av den slagfältsarkeologiska informationen gör att vi kan rekonstruera historiska händelser även utifrån den enskilda individens perspektiv.