Istider har kommit och gått och väder och klimat förändrats under årtusendena. Hur klimatet påverkar samhället är en dagsaktuell fråga, inte minst genom växthuseffekten och hotet om dramatiska klimatförändringar i framtiden. Även om situationen idag framstår som kritisk så har människan alltid varit beroende av klimatet.

I tidigare samhällen levde de flesta direkt på vad jorden gav. Klimatet var avgörande för vilka grödor som kunde odlas och hur jordbruket organiserades. Det fanns ofta små marginaler i jordbrukssamhället och missväxt – på våra breddgrader ofta till följd av kalla och nederbördsrika somrar – kunde få ödesdigra konsekvenser. Även i jägar- och samlarsamhällen påverkade klimatet möjligheterna till jakt, fiske och växtinsamling.

Genom att kombinera arkeologiska undersökningar med miljöhistoriska analyser kan vi undersöka hur samhälle och klimat har förändrats under olika perioder och diskutera orsakssammanhang mellan dessa förändringar. Såväl kortsiktiga, dramatiska väderhändelser som mer långsiktiga trender i klimatet kan ha haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att studera detta förhållande är viktigt inte bara för arkeologi utan också för att få en historisk bakgrund till dagens klimatdebatt och de problem vi står inför.