Erfaren arkeolog och projektledare med särskild kompetens inom arkeometallurgi. Fil.mag. med fokus och omfattande erfarenhet av undersökningar vad gäller bergshistoriska lämningar, järnframställningsplatser, smedjor, gjuteriverkstäder, boplatser och gravar. Den särskilda kompetensen inkluderar specialregistrering och analys av metallhantverkets fynd- och avfallsmaterial. Erfarenhet främst av lämningar från bronsålder, äldre- och yngre järnålder, medeltid samt historisk tid.