Arkeologerna har arbetat med digital fältdokumentation sen 1990-talet och har därför en unik kunskap om metoder och tekniska lösningar. Grunden i vårt dokumentationskoncept är Intrasis, där all information som arkeologer och specialister samlar in under våra arkeologiska uppdrag, lagras och analyseras.

Hos oss kan du få hjälp med att anpassa Intrasis så att den lagrade informationen blir skräddarsydd för ditt projekt. Vi kan även hjälpa till med dokumentation i fält och stöd vid val av tekniska lösningar. Vi erbjuder dessutom kvalitetssäkring av Intrasisdata och ger då förslag på korrigeringar som bör göras innan det slutliga analysarbetet påbörjas.