Med hjälp av förarlösa flygande farkoster, så kallade drönare, är det möjligt att fotografera från luften. Genom denna teknik kan översiktsbilder tas över pågående arkeologiska undersökningar eller fornminnes- och kulturmiljöer till en rimlig kostnad.

Vi erbjuder fotografering från multirotordrönare, en teknik som lämpar sig väl för traditionell arkeologi och byggnadsarkeologi. Resultatet blir fotografiska översiktsbilder som hjälper arkeologer och byggnadsarkeologer att få överblick över stora ytor och strukturer, samt att enklare förstå en fornlämnings plats i landskapet.

Utvecklingen av drönare är snabb. De tidiga otympliga drönarna är numera ersatta av nya modeller som får plats i en väska och är mycket lätta att manövrera. Vi har även kunskap om de tillstånd som krävs för att kunna fotografera i alla tänkbara miljöer.