Arkeologen berättar

Vad har ni hittat? Det är den vanligaste frågan en fältarkeolog får höra vid schaktkanten. Intresset för de arkeologiska resultaten är också stort, det är många som vill veta mer om äldre tiders historia. Vi svarar gärna upp mot intresset och jobbar för att den nyvunna kunskapen ska spridas vidare och användas. Vi berättar gärna om vad vi har hittat!

Den nya arkeologiska kunskapen om det förflutna utgör en betydelsefull del av vårt kulturarv. Därför är det viktigt att den också förmedlas och kommuniceras i olika sammanhang; till föreningar, skolor, kommuner, myndigheter, universitet och den historieintresserade allmänheten. Den historiska berättelsen förmedlas på mottagarens villkor genom exempelvis sociala medier, föreläsningar, kurser och skräddarsydda utbildningar, skolprojekt, amatörarkeologiska projekt eller utställningar.