Vi tillhandahåller skräddarsydda och målgruppsanpassade allmänna föreläsningar, kurser och utbildningar om arkeologi och historia eller något av våra många specialistområden, som trädgårdsarkeologi, paleoekologi, osteologi eller arkeometallurgi. Vi har massor att berätta om livet förr och gör det gärna!

I centrum står den historiska berättelsen, tolkningen och förståelsen av äldre samhällen och tidigare generationer. Utgångspunkten kan dock variera. Det kan handla om förhistoriska eller historiska tidsperioder, specifika teman som berör människors liv i det förflutna som boende, vardag, ritualer eller begravningar, eller mer konkret den lokala historien. En viktig aspekt är också hur den historiska kunskapen kan användas i samhällsutvecklingen och hur kunskap om dåtiden kan hjälpa till att forma framtiden.

Vid önskemål kan den historiska berättelsen knytas till fornlämningar eller arkeologiska undersökningar som utförts i din närhet.