Låt arkeologin bli ett pedagogiskt redskap i skolans historieundervisning. Medverkan av en erfaren arkeolog ger perspektiv på både historien och själva lärandet. Vi besöker gärna grund- och gymnasieskolor för att fördjupa undervisningen om stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid eller kanske berätta mer om den senaste utgrävningen.

Arkeologin lämpar sig väl för att studera både det lokala och det globala. Vi studerar de stora förändringsprocesserna i historien med utgångspunkt i lokala exempel och perspektiv. Vi knyter an till såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnesområden genom att förevisa arkeologiska material, berätta om vad arkeologer gör och hur vi kan veta något om det förflutna. En viktig utgångspunkt är de övergripande målen i Skolverkets läroplaner. Lektionerna anpassas efter önskemål från lärare och elever.

Fotograf till ovanstående bild: Krister Kam Tayanin


Skolmaterial

Under jorden i Göteborg – Göteborgs historia för skolor

De senaste åren har flera stora arkeologiska utgrävningar genomförts i Göteborg. Skeppsvrak, befästningstorn, bostadshus och trädgårdar hör till det som har hittats. Utgrävningarna ger kikhål in i det förflutna och kan både visa människornas levnadsvillkor förr och spegla större historiska skeenden. Nu har vi satt samman undervisningsmaterial för grundskolan.

Mer info och material att ladda ner hittar du här.