Så likt och så olikt – arkeologiska utställningar väcker tankar kring förr och nu. Det förgångna kommer nära, genom spåren i landskapen och föremålen vi hittar. Upplevelsen fördjupas av att det är äkta och har funnits på riktigt. Kulturarvet blir tillgängligt för var och en och berättelserna blir flera. Låt oss dela med oss av vad vi upptäckt!

Utställningar är ett bra sätt att visa upp, förklara och diskutera arkeologiska resultat. Det är fantasieggande, pedagogiskt och tillgängligt. I utställningar presenteras utgrävningar, föremål och rekonstruktioner så att betraktaren kan begrunda och utforska innehållet på egen hand, eller i diskussion med andra.

Utställningarnas form kan variera det kan vara en webbsida, Instagramkonto eller affisch på det lokala biblioteket men även montrar fyllda med föremål eller större installationer i offentliga miljöer. Vi lyfter fram små detaljer lika väl som stora drag – alltid utifrån aktuella kunskaper och frågor.