Hur gammalt är gravfältet i din hemby? Vilka historier bär borgar, kyrkor och torp på? Det lokala kulturarvet lämpar sig väl för olika typer av amatörarkeologiska undersökningar, under förutsättning att de leds av yrkeskunniga arkeologer. Kulturarvet ska användas och brukas. Vi engagerar oss gärna i amatörarkeologiska samarbeten.

Fornlämningarna skyddas av Kulturmiljölagen. Det innebär att ingrepp i dem inte kan göras hur som helst. Undersökningar som är tänkta att utföras av historisk nyfikenhet, alltså av forskningsintresse, måste förberedas noggrant, och det krävs djupgående kunskap för att få tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Låt oss planera ditt lokalhistoriska projekt tillsammans! Vi står för den arkeologiska och logistiska kompetensen och du för engagemang, arbetskraft och finansiering. Amatörarkeologiska projekt kan bedrivas i samarbete med exempelvis föreningar, folkhögskolor eller turistorganisationer och röra alltifrån fornminnesinventeringar till utgrävningar.