Har mångårig erfarenhet som arkeolog, projektledare och chef. Fil.kand. och regionchef för Arkeologerna i Stockholm och Uppsala. Har mycket god allmän arkeologisk kompetens, men är särskilt inriktad på medeltid/historisk arkeologi samt stadsarkeologi och urban kultur. Han har författat eller deltagit i ett stort antal arkeologiska rapporter och även publicerat ett flertal vetenskapliga samt populärvetenskapliga artiklar.