Har mångårig erfarenhet som arkeolog och projektledare. Fil. dr. med särskild inriktning mot yngre järnålder – tidigmodern tid, agrara bosättningar, städer, torplämningar, och hyttlämningar.