Arkeologerna har ett övergripande uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia. Förutom uppdragsarkeologiska undersökningar bedriver vi även ett varierat forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Med utgångspunkt att all arkeologi är del av en kunskapsprocess kring det förflutna.

Ett område som står i fokus är samhällsrelevant arkeologi då man studerar arkeologins betydelse i relation till samtida förändringsprocesser, utmaningar och kunskapsbehov. Målsättningen är att arkeologin i högre grad ska bli en samhällsresurs genom att ge perspektiv på och ökad förståelse för den långa historiens mångfald. Vårt externt finansierade FoU-arbete är också metodutvecklande, något som främjar nya möjligheter till arkeologiska och kulturhistoriska tolkningar och presentationer.

Arkeologerna har ett av landets största FoU-miljöer. Här finns ett trettiotal medarbetare med högre akademisk examen inom arkeologi, historisk arkeologi, agrarhistoria, arkeometallurgi, osteologi, kvartärgeologi, geologi och geokemi. Den breda forskarkompetensen ligger till grund för vår position som landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus.

FoU-arbetet bedrivs med stöd av externa finansiärer och i samarbete med flera svenska universitet.

Se även vårt myndighetsgemensamma FoU-program.