Arkeologisk prospektering gör det möjligt att få kunskap om vad som döljer sig under marken – utan att gräva. En metod att pröva inför planerade markarbeten  eller på platser som är otillgängliga för arkeologiska undersökningar. Prospekteringen genomförs i form av metalldetektering, magnetometermätningar eller georadarundersökningar.

Vi har mer än tio års erfarenhet av arkeologisk prospektering. De goda exemplen är många och visar hur stora ytor relativt snabbt kan kartläggas med stor noggrannhet. Undersökningar med metalldetektor, georadar eller magnetometer påverkar heller inte marken eller det som finns under jorden. Analyser och tolkningar av data sker i geografiska informationssystem (GIS) och våra resultat levereras digitalt.

Vi har ett nära samarbete med ledande forskare inom geofysisk arkeologisk prospektering genom forskningsinstitutet Ludwig Boltzmann Institute (LBI ArchPro) i Wien, där Arkeologerna är den svenska partnerorganisationen.