Bengt Westergaard är prospekteringsansvarig GIS-arkeolog på enheten Redaktion och teknik och stationerad i Mölndal.