Animalosteolog – Arkeolog med placering i Stockholm

Ref 211-318-2022

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Arkeologerna söker nu en

Animalosteolog–Arkeolog

Vi söker dig som har examen i arkeologi och osteologi (inriktning animalosteologi)

Arbetsuppgifter
Du ska delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet innefattar flera delar av de arkeologiska uppdragen, så som att delta i projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta dels med arkeologiska undersökningar, dels med osteologiska analyser, samt rapportering av dessa. Fältarbete och resor är en stor del av arbetet. Du kommer även att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling. Samarbete, lösningsinriktning, effektivitet och tydlighet är viktiga egenskaper som krävs för tjänsten. Projektarbetet måste bedrivas affärsmässigt. Arbetet är regionövergripande.

Arbetsuppgifterna omfattar att delta i våra projekt, så att uppsatta arkeologiska, osteologiska och ekonomiska mål nås. Projekten kommer att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Arbetet innebär ett nära samarbete med Arkeologernas övriga animal- och humanosteologer liksom med arkeologer och paleoekologer. Analyser utförs såväl i fält- som laboratoriemiljö. Det arkeologiska fältarbetet avser grävning, dokumentation och fyndhantering.

De osteologiska analyserna avser i första hand ben från däggdjur, fågel och fisk med registrering efter vetenskaplig standard av art, anatomi, ålder, kön, patologier, osteometri och tafonomiska spår. Registreringen sker i informationssystemet Intrasis. Det huvudsakliga syftet med analyserna är att belysa, analysera och förklara kulturhistoriska fenomen.

Kvalifikationer
Du ska ha akademisk examen med arkeologi och osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi. Flerårig erfarenhet av arkeologiskt fältarbete och osteologiska analyser är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande. Det är meriterande att ha körkort för personbil.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva animalosteologiska rapporter och/eller vetenskapliga texter baserade på animalosteologiska analyser. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Dokumenterad erfarenhet av analys av brända djurben är ett krav. Erfarenhet av att utföra och skriva humanosteologiska analyser och rapporter är meriterande. Vid sidan av osteologin måste du ha ett intresse av att utföra rent arkeologiska undersökningar (utan osteologi). Förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter är meriterande, liksom erfarenhet som arkeologisk projektledare eller fältarbetsledare.

Personliga egenskaper
Du måste vara ansvarskännande, lyhörd, noggrann, och ha mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra, samt att organisera ditt arbete. Du ska ha ett övergripande synsätt och arbetssätt, men även kunna ta dig an detaljfrågor. Du måste ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig i skriven text på svenska.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tills vidare, med start under våren/sommaren 2022, eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Tjänsteställe är Stockholm (Hägersten). Tjänsteresor och fältarbete, ibland med övernattningar, inom Svealand, Östergötland och nedre Norrland är vanligt förekommande, och även tjänsteresor till övriga Götaland kommer att förekomma. Arbete i övre Norrland är mer sällan förekommande,

Övrig information
Utöver att bifoga CV/meritförteckning samt publikationsförteckning bör sökande åberopa upp till tio rapporter/publikationer av större betydelse.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 1 maj. Gå in på SHM:s hemsida och den utannonserade tjänsten, klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Johan Anund
Regionchef Stockholm/Uppsala
010-480 80 61
johan.anund@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-519 556 08
kicki.nylander@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010-480 82 41
tyra.ericson@arkeologerna.com