Animalosteolog och Arkeolog med placering i Lund

Ref 211-334-2022

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Arkeologerna söker nu en

ANIMALOSTEOLOG OCH ARKEOLOG med placering Lund

Vi söker dig som har akademisk examen inom animalosteologi och arkeologi!

Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du kommer att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag så som att delta i projektplanering, handläggning av ärenden, leda projekt, anbud, fältarbete, analyser av animalosteologiskt material, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta i fält med arkeologiska undersökningar, och med animalosteologiska analyser, samt dokumentera och rapportera dessa. Analyser utförs såväl i fält som i laboratoriemiljö. Fältarbete och resor är en stor del av arbetet. Du kommer även att få arbeta med vetenskaplig publicering och metodutveckling. Arbetsuppgifterna omfattar att delta i våra projekt så att uppsatta osteologiska och arkeologiska mål uppnås. Projekten kommer att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom Arkeologerna och vi jobbar på ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Arbetet förutsätter att du är lösningsinriktad och har god förmåga till att samarbeta med kollegor såväl internt som externt. Våra projekt måste bedrivas affärsmässigt.

De osteologiska analyserna avser i första hand ben från däggdjur, fågel och fisk med registrering efter vetenskaplig standard av art, anatomi, ålder, kön, patologier, osteometri och tafonomiska spår. Registrering sker i dokumentationssystemet Intrasis. Detta förutsätter att du har god kännedom om detta system. Centralt är att ha förmågan att kunna sätta in resultaten från projekten i ett övergripande kulturhistoriskt perspektiv.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom animalosteologi – arkeologi. Flerårig erfarenhet av animalosteologiska analyser och arkeologiskt fältarbete är ett krav. Du kommer även att få arbeta med arkeologiska undersökningar och rapportering av dessa. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva animalosteologiska rapporter och/eller vetenskapliga texter baserade på osteologiska analyser. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Du har erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i en arkeologisk uppdragsverksamhet. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är nödvändig.

Dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter är meriterande, liksom erfarenhet av större undersökningar av förhistoriska boplatser och stadsarkeologiska undersökningar. Vana av att arbeta med dokumentationssystemet Intrasis är starkt meriterande. Andra meriterande erfarenheter är ärendehantering inom kulturmiljövården.
I arbetet krävs körkort för personbil.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Du har hög samarbets- och organisationsförmåga och är driven i att uttrycka dig i tal och skrift. Som projektledare inser du vikten av affärsmässighet och att skapa goda kontakter med uppdragsgivare, exploatörer och länsstyrelser. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, och strukturerad. Du är van att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Tjänsten är tills vidare anställning på heltid med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Din placeringsort blir vid Arkeologernas kontor i Lund. Det kan bli aktuellt med möten och fältarbete även vid Arkeologernas övriga regioner varvid veckovis bortavaro kan förekomma.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 29 april. Gå in på SHM:s hemsida som du hittar här och klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Hélène Borna-Ahlkvist
Regionchef Lund
010-480 82 32
helene.borna-ahlkvist@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-519 556 08
kicki.nylander@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010-480 82 41
tyra.ericson@arkeologerna.com