Arkeologerna, som är en del av Statens historiska museer, är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.

Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. Myndigheten bedriver även museiverk­samhet vid Tumba bruksmuseum.

Arkeologerna söker Animalosteolog/Arkeolog

Vi söker dig som har en akademisk examen inom arkeologi och osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi.

Arbetsuppgifter

Du ska delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet innefattar flera delar av de arkeologiska uppdragen, så som att delta i projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta med arkeologiska undersökningar och med osteologiska analyser, samt rapportering av dessa. Fältarbete och resor ingår i arbetet. I samarbete med andra arkeologer och osteologer kommer du även att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar att delta i våra projekt, så att uppsatta arkeologiska och osteologiska mål nås. Projekten kommer att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Arbetet innebär ett nära samarbete med Arkeologernas övriga animal- och humanosteologer liksom med arkeologer och paleoekologer i våra projektgrupper. Analyser utförs såväl i fält- som laboratoriemiljö.

Det arkeologiska fältarbetet avser grävning, dokumentation och fyndhantering.

De osteologiska analyserna avser i första hand ben från däggdjur, fågel och fisk med registrering efter vetenskaplig standard av art, anatomi, ålder, kön, patologier, osteometri och tafonomiska spår. Registreringen sker i informationssystemet Intrasis. Det huvudsakliga syftet med analyserna är att belysa och förklara kulturhistoriska fenomen.

Kvalifikationer

Du ska ha akademisk examen i arkeologi och osteologi, gärna med inriktning på animalosteologi. Dokumenterad vana av arkeologiskt fältarbete och osteologiska analyser är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande. Det är meriterande att ha körkort för personbil.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva animalosteologiska rapporter och/eller vetenskapliga texter baserade på osteologiska analyser. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Erfarenhet av att skriva humanosteologiska rapporter är meriterande. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper. Dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter är meriterande, liksom erfarenhet som arkeologisk projektledare eller fältarbetsledare.

Personliga egenskaper

Du ska ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen måste du vara ansvarskännande, noggrann, strukturerad, och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Anställningsvillkor

Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare, med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Tjänsteställe blir i första hand Linköping, Stockholm eller Uppsala, efter överenskommelse. Det kan bli aktuellt med möten och fältarbete även i Arkeologernas övriga två regioner (södra och västra Sverige).

Upplysningar om tjänsten lämnas av regioncheferna Johan Anund, telefon 010-480 80 61, eller Marie Ohlsén, telefon 010-480 81 01. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Christina Nylander, telefon 08-519 556 08. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, telefon 010-480 82 41.

Övrig information

Utöver att bifoga CV/meritförteckning samt publikationsförteckning bör sökande åberopa upp till fem rapporter/publikationer.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 29 maj.  Ansök på Statens historiska museers hemsida
Du ansöker genom att klicka på knappen ”Ansök” längst nere till höger på sidan.

Kontaktpersoner

Johan Anund
Regionchef Stockholm/Uppsala
010 4808061
johan.anund@arkeologerna.se

Kicki Nylander
HR-specialist
08 51955608
kicki.nylander@shm.se

Marie Ohlsén
Regionchef Linköping
010 4808101
marie.ohlsen@arkeolgerna.com

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010 4808241
tyra.ericson@arkeologerna.com