Arkeolog med mångårig erfarenhet av att leda projekt – vikariat

Ref 211-156-2020

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna, som är en del av Statens historiska museer, är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.  Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.  

Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. Myndigheten bedriver även museiverk­samhet vid Tumba bruksmuseum.

Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning på förhistorisk arkeologi!

Arbetsuppgifter
Som arkeolog kommer du att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag så som att delta i projektplanering, anbud, fältarbete, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta i fält med arkeologiska undersökningar, dokumentera och rapportera dessa. Resor ingår i arbetet.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller att biträda med ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Förutom att leda projekt kan du tidvis ha rollen som projektmedarbetare.

Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid men huvudinriktningen kommer att vara förhistorisk arkeologi.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen med huvudinriktning i förhistorisk arkeologi. Om du är disputerad inom ämnet arkeologi är det meriterande. Du har gedigen erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i en arkeologisk uppdragsverksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av att planera och leda undersökningar av lämningar från förhistorisk tid.

Dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter är meriterande. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är nödvändig. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande.

I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad, har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start efter överenskommelse, tidigast april/maj och fortlöper till årsskiftet 2020/21. Ditt tjänsteställe kommer att vara vid Arkeologernas kontor i Linköping. Det kan bli aktuellt med möten och fältarbete även i Arkeologernas övriga regioner varvid veckovis bortavaro kan förekomma.

Övrig information
Utöver att bifoga CV/meritförteckning samt bör sökande även åberopa rapporter/publikationer.


Anökan
Registrera din ansökan senast 2020-03-15.

Välkommen med din ansökan!